بعدازمردنم  تایک روزیابیشترناخن هایم هنوزرشد

 

 می کندوموهایم وریشم

 

انگارازمرگ من بی خبرند.

 

 

 

+ نوشته شده توسط مهرداد در شنبه بیست و هشتم تیر 1393 و ساعت 22:12 |


ادمی مخفی است درزیرزبان 


این زبان پرده است بردرگاه جان


+ نوشته شده توسط مهرداد در شنبه ششم اردیبهشت 1393 و ساعت 17:39 |


تولدم مبارک!+ نوشته شده توسط مهرداد در جمعه هشتم فروردین 1393 و ساعت 13:46 |
نووووورررررووووزززززآآآآآآآآآآآآمددهرروزتان نوروزنوروزتان پیروز+ نوشته شده توسط مهرداد در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 و ساعت 10:53 |


هژمونی فرهنگی ....+ نوشته شده توسط مهرداد در جمعه یازدهم بهمن 1392 و ساعت 21:24 |


        1/618+ نوشته شده توسط مهرداد در دوشنبه هفتم بهمن 1392 و ساعت 22:0 |


خاک راهایی وهویی کی بودی


گرنبودی جذب های وهوی تو+ نوشته شده توسط مهرداد در یکشنبه بیست و نهم دی 1392 و ساعت 23:40 |
 

 

بررسی مدیریت دریک سازمان فرهنگی بایک سازمان صنعتی

(استادرجبی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد در جمعه بیستم دی 1392 و ساعت 1:2 |
 

 

نقش فرهنگ جهانی دردهکده جهانی

(استادرجبی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد در جمعه بیستم دی 1392 و ساعت 0:40 |
 

 

درانتخاب یک شهر ومحل برای برگزاری تجمعات فرهنگی چه عواملی رابایددرنظرگرفت

(استادرجبی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد در جمعه بیستم دی 1392 و ساعت 0:11 |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar

منبع کدهای وبلاگ بانك اهداكنندگان سلولهای بنیادی ایران